Wat gebeurt er in het buurtcentrum Sint Pieter?


Het bestuur van het buurtcentrum Sint Pieter wil de ruimte maximaal ter beschikking stellen voor buurtgebonden (commerciële of sociale) activiteiten. Voor alle activiteiten geldt dat de ruimte beschikbaar is tot 23.00 uur en het totaal aantal aanwezigen bedraagt max. 90 personen.

​​​​​​Afbeeldingsresultaten voor afbeelding kloppend hart  
Op de donderdagen, maar ook op andere momenten proberen wij het KLOPPEND HART (Hoeskamer) te zijn van de buurt. Diverse activiteiten vinden dan plaats in het buurtcentrum van, voor en door buurtgenoten. Onze 4 O’s zijn dan van belang: Ontmoeten, Omzien naar Elkaar, Ontwikkelen en in een Ontspannen sfeer. Zie ook tabbladen activiteiten.


Door de veranderingen van landelijk beleid, zijn de burgers uitgedaagd om zelf bij te dragen aan een goed dagelijks leefklimaat en zorg voor elkaar. Dit is in de gemeente Maastricht vertaald naar huiskamers, bij ons in onze wijk dus “Het Kloppend Hart”.


Onder het tabblad "Kloppend hart" komt U meer info tegen over het Kloppend hart en onder het tabblad "Activiteiten huurders" de activiteiten van verenigingen.


Tevens zijn we steeds op zoek naar samenwerken met diverse groeperingen. Immers samen staan we sterker dan alleen en we trachten vooral te zoeken naar de verbinding met elkaar.

Een belangrijke partner voor ons is het buurtnetwerk van onze wijk, St. Pieterbuurt. 
“Het buurtnetwerk Pieterbuurt is het netwerk voor en van de bewoners van de buurten Jekerdal, Sint Pieter en Villapark.
Gedrieën, geborgen, gedreven’ zijn de kernwoorden om onze buurten te verbinden. Daarbij werken wij nauw samen met het Buurtcentrum Sint Pieter. 
Het Buurtnetwerk st Pieterbuurt is opgericht door buurtbewoners zelf in samenwerking met de gemeente Maastricht.
Het Buurtnetwerk st Pieterbuurt wil de verbindende schakel zijn tussen mensen en organisaties en tussen onze buurt en de overheid. Het Buurtnetwerk is geen formele vertegenwoordiging van buurtbewoners of organisaties.”
Meer info over het buurtnetwerk is te vinden op www.pieterbuurt.nl.

 

Daarnaast proberen we met alle mogelijke andere partners samen te werken. Denk hierbij aan de Zonnebloem, Envida, ondernemers in de wijk, studenten van de Universiteit.

 


We stellen het buurtcentrum niet beschikbaar voor bv communiefeesten, privé-feesten of andere niet openbare toegankelijke activiteiten.